Onze thema’s

Onze thema’s

De proeftuin faciliteert experimentele ruimte voor de vitaliteit van natuur en mens. Zo zijn er al projecten gestart op het gebied van natuurinclusieve landbouw, circulaire bouw en het onderwijs.. De natuur is de verbindende factor. Dé inspiratiebron voor nieuwe inzichten, kennis en ontwikkeling.

Natuurinclusieve landbouw

De natuurinclusieve landbouw gaat ervan uit dat natuur en landbouw samen kunnen gaan. De wederzijdse versterking wordt gezocht in het versterken van het  bodemleven, de biodiversiteit, waterkwaliteit en als geheel zorgt het zo voor meer veerkracht van het ecosysteem. De juiste aandacht voor natuur zorgt voor het versterken van natuurherstellend vermogen. Door ook nog samen te werken met regionale partners en producten te verkopen in de regio dragen we ook bij aan de versteviging van de lokale gemeenschap.

Onderwijs

Leren doe je volgens ons het beste in een inspirerende en uitdagende omgeving. Waar niet alleen aandacht is voor wat je moet leren, maar ook voor wie jij als persoon wilt en kunt zijn. Dat motiveert, prikkelt en leidt tot nieuwe wegen. Wij bieden stageplekken aan en projecten zoals Slot Roggebot waar studenten de bouw van uitvoeren.

De Nederlandse Keuken

Door jezelf te beperken kan creativiteit zich ontwikkelen. En door te beginnen bij wat er lokaal en in het seizoen groeit beginnen we bij de basis: de natuur. Een keuken die de natuur en de mens versterkt. Waar mogelijk van eigen land of van boeren uit de buurt. Met onze principes van 1. Liefde voor het land, 2. Puur natuur, 3. Versterken van lokale cultuur en 4. Circulariteit zetten we de Nederlandse keuken op het voetstuk dat het verdient.

Instagram