Vlinder en bijenparadijs

Landgoed Roggebotstaete ontwikkelt een vlinder- en bijenparadijs: een groot natuurgebied waar niet gespoten wordt, rijke flora en fauna aanwezig zijn en voldoende nestmogelijkheden voor de bij en vlinder zijn. Het landgoed staat al vol met bijzondere bloemen en wordt omgeven door 800 hectare natuurgebied. 

Bijen-paradijs

Samen met de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging wordt in het najaar een idylle aangelegd; een weide van 10.000m2 vol met bloemen die vlinders en bijen heerlijk vinden. De Wageningen Universiteit gaat wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van de bij en zal begeleiding bieden bij het bouwen van wilde bijenhotels. Jan Saal, voormalig directeur van Biologisch dynamisch opleidingsinstituut de Warmonderhof, is een van de imkers. 

bijenparadijs

Landgoed Roggebotstaete wil niet alleen de leefomgeving van de bij verbeteren. “De situatie van de bij staat symbool voor de fase waar de mensheid in zit. Gaan we verder met het vernietigen van onze leefomgeving of gaan we investeren in natuur en een gezonde toekomst? Wij geloven in dat laatste. Als deze kwetsbare dieren het goed hebben, dan hebben andere dieren, en de mens, het ook goed.”

Op 21 2014 juni was de kick-off voor de ontwikkeling van het landgoed tot bijenparadijs. De unieke bijenstal die gebouwd is op Landgoed Roggebotstaete werd feestelijk geopend met een benefietavond. De Bijenstal biedt ruimte aan 15 tot 20 volken met honingbijen. Met ingang van 2015 kunnen we zeggen dat het Nederlandse Bijenparadijs een feit is.

bijenparadijs

Wetenschappers van de Universiteit Wageningen en de VU hebben geconstateerd dat de plek uniek is. Het landgoed ligt op een zandplaat dat, in combinatie met het kwelwater, de ideale voorwaarde voor een rijke natuurontwikkeling schept. De flora is uitzonderlijk divers en het landgoed is aantrekkelijk voor insecten, vogels en wild. Roggebotstaete is voor tweederde onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Triodos Foundation en Green Organics steunen Landgoed Roggebotstaete in de ontwikkeling van het vlinder- en bijenparadijs.

Wilt u het bijenparadijs ondersteunen? U kunt een bijdrage leveren door een bedrag te schenken op het steunfonds bijenparadijs bij de Triodos Foundation:

NL09 TRIO 2024 3475 84 
BIC: TRIONL2U 
Ten name van STF Bijenparadijs te Zeist.

Wilt u het landgoed in zijn algemeenheid steunen? Dat kan op NL40RABO0173924700 tnv Stichting Landgoed Roggebotstaete. Als ANBI stichting zijn deze giften aftrekbaar volgens de geldende regels.


Agenda


Overige activiteiten

Nieuws