Filosofie

Doelstelling:

De stichting Roggebotstaete Landgoed heeft ten doel 'het bevorderen van Landgoed Roggebotstaete en het ondersteunen van initiatieven, instellingen en ondernemingen die zich richten op het verbeteren van natuur en milieu alsmede menselijk welzijn'. 

Missie: Nieuwe ruimte geven aan mensen en ideeen. 

Met mensenhanden is Landgoed Roggebotstaete drooggelegd en gevormd uit de bodem van de zee. Nieuwe ruimte werd gecreeerd voor de mens, waarbij continu de balans is gezocht tussen natuur en mens. Roggebotstaete ademt ruimte. Ruimte voor nieuwe ideeen die een toekomst creeeren waar een gezonde balans tussen robuuste natuur en menselijk welzijn centraal staat.

Visie: Een duurzame toekomst kan niet zonder fundamentele innovatie

De wereld is wezenlijker dan ooit toe aan verandering. Structuren werken niet meer zoals ze hebben gedaan. Water, energie en grondstoffen worden schaarser en het milieu staat onder druk. We hebben oplossingen nodig voor problemen waarvan we vandaag niet weten dat ze bestaan. 

Er is dus een wezenlijk andere grondhouding nodig om een duurzame toekomst te realiseren. Een positieve, CAN DO, mentaliteit die gekenmerkt wordt door een verbonden blik op natuur en samenleving. Op Roggebotstaete komen dromen en werkelijkheid bij elkaar. Hier zijn mens en natuur als vanzelf met elkaar in evenwicht, en zorgt de aanwezigheid van de een voor het floreren van de ander. Zo dragen wij bij aan een duurzame toekomst. 


Agenda


Overige activiteiten

Nieuws