Ecologische parel

Natuurliefhebbers en vogelaars kunnen hun hart ophalen op Roggebotstaete. Het landgoed heeft niet voor niets de bijnaam: ecologische parel van Flevoland.

Voedingsbodem voor natuurontwikkeling 
Roggebotstaete ligt op een zandplaat. Dat schept – in combinatie met het kwelwater dat vanuit het Vossemeer het landgoed binnenkomt – de ideale voorwaarde voor een rijke natuurontwikkeling. Je vindt er bloemenweides, struweel en bos. Er zijn tientallen boom- en kruidensoorten, bloemen en grassen. 

Uitzonderlijk hoge diversiteit en botanische waarde
De flora op Roggebotstaete is uitzonderlijk divers. Vooral de velden zijn buitengewoon soortenrijk. Beschermde plantensoorten zoals de Breedbladige Wespenorchis en Rode lijstsoorten zoals de Zweedse kornoelje (zeer zeldzaam en zeer sterk afgenomen) vind je hier gemakkelijk. Dit heeft te maken met de hoogteverschillen in de velden én de aanleg van het landgoed: er zijn veel overgangen. Bijvoorbeeld naar water en bos. Op al die plekken kunnen weer andere plantensoorten leven. 

Aantrekkelijk voor insecten, vogels en wild
Hoe interessant de flora ook is, op Roggebotstaete loont het zeker ook de moeite veel naar de lucht te kijken. Roofvogels, trekvogels, je ziet ze eigenlijk altijd. In de houtsingels vind je winterkoninkjes, het opgaand loofhout is ideaal voor de Wielewaal en het wemelt er van de vinksoorten. Reeën, hazen, insecten: ze zijn er allemaal te vinden.

Ontwerp: formele kasteeltuin in een natuurlijke omgeving
Het aardige aan Roggebotstaete is dat de entree de indruk geeft van een formele kasteeltuin: strakke rijen bomen, lange lanen. Zodra je het landgoed echter verder betreedt, zie je dat het zich heel goed verbindt met de omgeving. Extra leuk dus, om niet alleen het landgoed ín te kijken, maar juist ook te focussen op de overgangen naar het bos. Die zijn steeds weer anders gemaakt: met elzen, kastanjes, water enzovoort. 

Tweederde onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur
Roggebotstaete is voor tweederde onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur: een netwerk van belangrijke en beschermde natuurgebieden in Nederland. Het geeft direct toegang tot karakteristieke natuurgebieden zoals het Roggebotzand en het Vossemeer. Om de hoek broedt een van de weinige zeearenden die Nederland rijk is.


Agenda


Overige activiteiten

Nieuws