Pagina 8 - Roggebotstaete: een uniek landgoed …

Basis HTML versie

Roggebotstaete wordt een centrum voor innovatie,
opleiding, zorg en duurzaamheid. Het landgoed is
in ontwikkeling. Op twee van de drie terpen wordt
bebouwing gerealiseerd. Voor de derde terp staat
niets gepland.We ontwikkelen Roggebotstaete
in nauw overleg met gemeente, provincie
en gevestigde namen in zorg en innovatie.
Roggebotstaete heeft vier bestemmingen. Alle
bestemmingen staan in verbinding met het
landgoed: ze zijn ermee in harmonie.
Openbare ruimte: het vrij toegankelijke landgoed
Roggebotstaete is een vrij toegankelijk landgoed.
Je kunt ernaartoe gaan om lekker te wandelen,
te picknicken of te luieren in het gras. Het terrein
heeft een enorm rijke natuur. En wij werken er
hard aan om die natuur nog meer ruimte te geven.
Centrum voor duurzame Vernieuwing: gevestigd in
Roggebothuys
Op Roggebotstaete komt een centrum voor
vernieuwing: een plek waar gewerkt wordt aan
innovatieve ontwikkelingen in duurzaamheid.
Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor het
milieu, maar ook voor financiële structuren,
onderwijs, zorg en technologie. Het Centrum voor
Vernieuwing is er voor iedereen die aan de slag
wil met innovatie en duurzaamheid. Dit kunnen
landelijke denktanks zijn, maar ook bedrijven
die willen nadenken over de vraag: hoe kan ik
mijn bedrijf(sonderdeel) op een rigoureus andere
manier klaarmaken voor de toekomst? Ook
individuen die hun eigen leven duurzaam willen
veranderen, kunnen terecht op Roggebotstaete.
Bezoekerscentrum Roggebothuys
Roggebothuys is het bezoekerscentrum van
Roggebotstaete. Het wordt gebouwd op de tweede
terp van het landgoed en gaat plaats bieden
aan het Centrum voor Vernieuwing. Ook kun je
er terecht voor een kopje koffie of thee en voor
een kleine maaltijd. Roggebothuys is net als het
landgoed zelf toegankelijk voor iedereen.
Broedplaats voor zorginnovatie
De zorg is een sector waarin vernieuwing op
veel plekken hard nodig is. De kosten lopen elk
jaar verder op en de aandacht en tijd die er voor
medewerkers en patiënten is, loopt steeds verder
terug. Voeg daarbij dat het aantal mensen dat zorg
nodig heeft, zal toenemen en het aantal mensen
dat zorg kan bieden, zal afnemen en de uitkomst
is eenvoudig: innovatie is onontbeerlijk.
Op de eerste terp van Roggebotstaete komt
een broedplaats voor zorginnovatie: een plek
waar zorg benaderd wordt vanuit de kracht van
mensen, zonder de verworvenheden van onze
medische wetenschap opzij te zetten.Wat brengt
patiënten verder? Welk voedsel hebben ze dan
nodig? Welke aandacht? En wat betekenen natuur
en buitenlucht?