Pagina 5 - Roggebotstaete: een uniek landgoed …

Basis HTML versie

Roggebotstaete: een uniek landgoed …
Zeg landgoed en je denkt: statig kasteel omringd
door oude bomen. Roggebotstaete is anders. Heel
anders. Het is een uniek landgoed in Flevoland,
aan de Vossemeerdijk, tussen Kampen en Dronten.
Het landgoed is ongeveer 52 hectare groot.Wat het
zo uniek maakt? Allereerst hoe het is ontstaan.
Ruim vijftig jaar geleden was hier nog zee. Door
rigoureus vernieuwend te denken én te doen,
ontstond er land. Daarnaast is het eerste gebruik
van het landgoed zelf bijzonder. Er werden bomen
op gekweekt. Alle bomen – en dat zijn er meer dan
een miljoen – die geplant zijn in Flevoland, komen
van Roggobotstaete.
… met een schat aan flora en fauna
De natuur op Roggebotstaete is robuust en
eindeloos. En dat voel je meteen als je er bent.
Het landgoed is jong: met een weidse horizon,
steeds wisselende luchten, mooie waterpartijen,
verrassende doorkijkjes en een rijke flora en
fauna. Het landgoed ligt op een zandplaat. En
dat is uitzonderlijk in de polder. Je vindt er
bloemenweides, struweel, en bos. Er zijn tientallen
bomen- en kruidensoorten, bloemen en grassen.
Samen zorgen ze voor een diversiteit die allerlei
insecten vogels en wild aantrekt. Roggebotstaete
is voor twee derde onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur: een netwerk van belangrijke en
beschermde natuurgebieden in Nederland. Om de
hoek broedt een van de weinige zeearenden die
Nederland rijk is.