Pagina 13 - Roggebotstaete: een uniek landgoed …

Basis HTML versie

Een duurzame toekomst, dat is onze belangrijkste
drijfveer.We zien dat fundamentele vernieuwing
op allerlei terreinen nodig is, om de aarde
– eenvoudig gezegd – op een goede manier
te kunnen doorgeven aan onze kinderen en
kleinkinderen.
Missie
Nieuwe ruimte geven aan mensen en ideeën
Roggebotstaete wil nieuwe ruimte geven aan
mensen en ideeën. Of het nu gaat om individuen
en hun persoonlijke leven, om bedrijven die
willen werken aan innovatie in duurzaamheid of
organisaties en denktanks die aan de slag gaan
met innovatieve duurzaamheid op thema’s als
milieu, technologie of financiën.
Je kunt je blikveld op het landgoed letterlijk
verruimen. En zo op vernieuwende gedachten
komen. Bovendien ben je er midden in de natuur.
En dat maakt het gemakkelijker om te voelen wie
je werkelijk bent en wat belangrijk voor je is. En
hoe je dit kunt inzetten voor de ideeën die jij wilt
ontwikkelen en inbrengen in organisaties en de
maatschappij.
Onze kernwaarden zijn duurzaamheid, verbinding,
openheid, flexibiliteit, innovatie en creativiteit.
Visie
fundamentele innovatie is nodig voor een duurzame
toekomst
De wereld is wezenlijker dan ooit toe aan
verandering. Financiële structuren werken niet meer
zoals we dachten, energie en grondstoffen worden
schaarser en het milieu staat onder grote druk. Ook
op het gebied van de zorg stapelen de problemen
zich op: de kosten worden steeds hoger, het aantal
patiënten neemt door de vergrijzing toe en het aantal
medewerkers af. Resultaat: steeds minder aandacht
voor de individuele mens (zowel medewerker als
patiënt) en daarmee voor het grote geheel.
Met de oplossingen van gisteren lossen we de
uitdagingen van morgen niet op. Zo simpel is het.
Het is tijd om patronen en systemen die hun doel
niet meer dienen, te vervangen door tinkelende
ideeën.We hebben fundamentele innovatie nodig
om een duurzame toekomst te bereiken en te
blijven bereiken. Roggebotstaete levert hieraan
een praktische en wezenlijke bijdrage met het
uitvoeren van haar missie: nieuwe ruimte geven
aan mensen en ideeën.