Roggebot Staete

Roggebotstaete | Natuurkracht

Landgoed Roggebotstaete is jong: met een weidse horizon, steeds wisselende luchten, mooie waterpartijen, verrassende doorkijkjes en een rijke flora en fauna. Hier vindt u 52 hectare ruimte voor uzelf en de natuur. Tot eind jaren 50 nog zee, daarna als bomenkwekerij van de Rijksdienst de kraamkamer voor natuur in Flevoland. In 2005 werd het als landgoed aangelegd en is nog volop in ontwikkeling. Geen grote landhuizen, maar een zee van ruimte met de natuur als basis voor een gezonde leefstijl. 

Missie 

Wij geloven in de intelligentie en eenvoud van de natuur en weten uit eigen ervaring dat zij gezond en gelukkig maakt. Tegelijkertijd zien wij dat menselijke invloed de natuur steeds meer bepaalt. Roggebotstaete laat zien dat de juiste combinatie van mens en natuur elkaar voedt.

'Roggebotstaete is een plek waar stilte en zuivering eraan bijdragen
dat mensen vanuit eigen kracht hun leven vormgeven.’

Visie 

Roggebotstaete ontwikkelt zich tot een samenhangend en educatief voedselproducerend natuurgebied waarbij respect voor de natuur en gemeenschapszin centraal staan:

-    agro-ecologie: voedselproductie op basis van gezonde natuurontwikkeling. Een door de mens ontworpen ecosysteem dat de biodiversiteit versterkt, zodat het landgoed fungeert als duurzaam voedselproducerend natuurgebied;

-    educatie: beleef- en kenniscentrum voor een natuurlijk gezonde leefstijl waarbinnen de balans van lichaam & geest centraal staat;

-    participatie: leer- en werktrajecten waarbinnen maatschappelijke participatie en sociale activering gecombineerd worden met natuurbeheer en natuurbeleving.Agenda

Schapen scheren zaterdag 3 juni
Datum en tijd


Zaterdag 3 juni begint om 10:00 uur het schapen scheren op Roggebotstaete. 

 


Overige activiteiten

Nieuws