Roggebot Staete

Roggebotstaete Ongeplukt | 22 mei

 

HET LANDGOED                                                       ARBEIDSPARTICIPATIE

LOCATIEVERHUUR                                                  


Het landgoed 

Landgoed Roggebotstaete is jong: met een weidse horizon, steeds wisselende luchten, mooie waterpartijen, verrassende doorkijkjes en een rijke flora en fauna. Hier vindt u 52 hectare ruimte voor uzelf en de natuur. Tot eind jaren 50 nog zee, daarna als bomenkwekerij van de Rijksdienst de kraamkamer voor natuur in Flevoland. In 2005 werd het als landgoed aangelegd en is nog volop in ontwikkeling. Geen grote landhuizen, maar een zee van ruimte met de natuur als basis voor een gezonde leefstijl. 

Missie 

'Roggebotstaete is een plek waar stilte en zuivering eraan bijdragen
dat mensen vanuit eigen kracht hun leven vormgeven.’

Wij geloven in de intelligentie en eenvoud van de natuur en weten uit eigen ervaring dat zij gezond en gelukkig maakt. Tegelijkertijd zien wij dat menselijke invloed de natuur steeds meer bepaalt. Roggebotstaete laat zien dat de juiste combinatie van mens en natuur elkaar voedt.

Onze visie 

Roggebotstaete ontwikkelt zich tot een samenhangend en educatief voedselproducerend natuurgebied waarbij respect voor de natuur en gemeenschapszin centraal staan:

-    agro-ecologie: voedselproductie op basis van gezonde natuurontwikkeling. Een door de mens ontworpen ecosysteem dat de biodiversiteit versterkt, zodat het landgoed fungeert als duurzaam voedselproducerend natuurgebied;

-    educatie: beleef- en kenniscentrum voor een natuurlijk gezonde leefstijl waarbinnen de balans van lichaam & geest centraal staat;

-    participatie: leer- en werktrajecten waarbinnen maatschappelijke participatie en sociale activering gecombineerd worden met natuurbeheer en natuurbeleving.


Lees meer


Agenda

Zondag 22 mei: Roggebotstaete ongeplukt!
Datum en tijd


Op 22 mei is het de internationale dag van de biodiversiteit en vind het Fete de la Nature plaats. Dit feest van de natuur, wat door heel Nederland op verschillende locaties en manieren…

4 juni: schapen scheren op landgoed Roggebotstaete
Datum en tijd


Op zaterdag 4 juni worden de schapen geschoren in de middag. Dit is vrij voor publiek om te bekijken. Meer info volgt nog!

18 juni: wol vilten
Datum en tijd


Zaterdag 18 juni wordt er weer wol gevilt van de schapen van Roggebotstaete. Voor 25 euro kunt u deelnemen aan de workshop. Hier zit naast een mooie dag ook nog een heerlijke pizza lunch uit de steenoven…

5 november: natuurwerkdag
Datum en tijd


Elke eerste zaterdag van november (5 november 2016) vindt de Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap…


Overige activiteiten

Nieuws